دانشنامه آكسفورد علم و تكنولوژ...
دانشنامه جهان اسلام-ج 9 (ث-جرا...
غلامعلي حداد عادل
دانشنامه جهان اسلام - جلد 8
شناخت گرما و سرما (دايره المعا...
آندره سالوي