آيزنهام شعبده باز
استيون ميل هاوزر
موسيقي براي زمان جنگ (با سي دي...
ربكا مكاي
بيگانه اي در دهكده/داستان هاي ...
مارك تواين
ماجراهاي هاكلبري فين (رمان هاي...
مارك تواين
فرودگاه
آرتور هيلي
عاشق مترسك (داستان هاي خارجي23...
فيليس هستينگز