پهلوي_ساواك_شكنجه
عزيز الله ميري
ساواك شاگرد موساد
عزيز الله ميري
امام خميني و رسانه هاي گروهي
جواد فخار طوسي
ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران
مريم سالاري
عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامي ...
اصغر طاهرزاده
بينش و نيايش
مصطفي چمران
الگوي كلان توليد علوم در بستر ...
مهدي موسوي
نظريه هاي بازتاب جهاني انقلاب ...
ابراهيم برزگر
تاريخ انقلاب اسلامي جلد 3 بني...
تاريخ انقلاب اسلامي جلد 2 قانو...
تاريخ انقلاب اسلامي جلد 1 دولت...
سلوك ذيل شخصيت امام خميني
پك 15 جلدي آن روز ها
سلوك ذيل شخصيت امام خميني
اصغر طاهرزاده
جلوه هاي ذكر خدا در زندان هاي ...
علي مرتضوي قهي
تازيانه هاي بي هدف
يعقوب لطفي
سپيده سحر (نغمه ها و اشعار زند...
محمود رضويان
مرثيه هاي زندان قصر
عليرضا اباذري
تاريك روشن
سعيد غياثيان
خنده اي به رنگ رنج
يعقوب لطفي
شب را نهايت است
يعقوب لطفي