رابينسون كروز-جيبي (رمان هاي ج...
كوري
ژوزه ساراماگو
عقايد يك دلقك (داستان هاي خارج...
هاينريش بل
مرشد و مارگاريتا
ميخائيل بولگاكف
طبيعت
رالف والدو امرسون
بيگانه (رمان هاي بزرگ دنيا20/ا...
آلبر كامو
گل سرخي براي اميلي و چند داستا...
ويليام فالكنر
ضد خاطرات
آندره مالرو
همه مي ميرند/نشر نو
سيمون دوبوار
حكايت دولت و فرزانگي/آسمان
مارك فيشر
علف: داستانهاي شگفت و ناگفته چ...
بهمن مقصودلو
فانوس دريايي
اليسون مور
بي خانمان
هكتور هانري مالو
تصوير دوريان رمان هاي جاويدان ...
اسكار وايلد
داستان دو شهر-جيبي (رمان هاي ج...
چارلز ديكنز
آواي وحش (وزيري/كلكسيون كلاسيك...
جك لندن
موبي ديك-جيبي (رمان هاي جاويدا...
هرمان ملويل
هاكلبري فين-جيبي (رمان هاي جاو...
مارك توين
كلبه عمو تام-جيبي (رمان هاي جا...
آرزو هاي بزرگ-جيبي (رمان هاي ج...
چارلز ديكنز
سرود كريسمس-جيبي (رمان هاي جاو...
چارلز ديكنز
بابا لنگ دراز
جين وبستر
تاريخچه تحليلي كميك استريپ
مهدي ترابي‌مهرباني
نيكلاس نيكلبي-جيبي (رمان هاي ج...
چارلز ديكنز
بوطيقاي شناختي
پيتر استاك ول
شازده كوچولو
آنتوان دو سنت اگزوپري
توفان مي غرد
رز وايلدر لين
روستاي ما
محمود مقال
فرودگاه
آرتور هيلي
سفينه زندگي
هرمان هسه
اخبار عجيب و حكايات غريب(تهران...
هرمان هسه