فراخوان اعطای نمایندگی

فروشگاه‌های به هم پیوسته محصولات فرهنگی ترنجستان

 

 

علاقمندان به فعالیت کتابفروشی میتوانند کاربرگ اطلاعات پایه را تکمیل و به یکی از شیوه‌های زیر ارسال فرمایند:

 

1- پست الکترونیکی شرکت ترنج به نشانی Info@Toranjbook.com

2- صندوق پستی 14-13145

3- نمابر 66979020 داخلی 202