کربلا خواندنی ترین کتاب تاریخ

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸:۲۶ ب.ظ


 

نثر ادبی از دیرباز در زبان و ادبیات فارسی جایگاه ویژه ‏ای داشته است. شاید پر بی‏راه نباشد که بگوییم در ادبیات گذشته ما اگر شاعری یا سخنوری نمی‏خواسته شعر بگوید گفتار خود را در قالب نثری مسجع و ادبی بیان می‏کرده. حتی اگر در موضوعاتی چون تاریخ، پند و اندرز، عرفان و غیره باشد. لذا از این دست‏اند آثار فاخری چون تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، گلستان، قابوسنامه، کشف ‏الاسرار، تاریخ جهان‏گشای جوینی و آثار فراوان و بزرگ دیگری که مورد تفاخر هر پارسی‏گوی است. شیوایی و حُسن بلاغت و شیرین کلامی‏ای که در این زبان وجود دارد سبب شده است تا علمای هر فنی از قابلیت‏های زبانی آن به خوبی در انتقال مفاهیم بهره ببرند. در این میان نیکو سخن‏گویان زبان پارسی که دل در گرو سالار شهیدان کربلا داشته ‏اند و دارند به میدان سخن آمدند و عرض ادب خویش را به این شیوه آزموده ‏اند. در بسته پیش رو که متعلق است به نثر ادبی (با موضوع عاشورا) سعی شده تا بهترین آثاری را که می‏تواند به سهولت در دسترس مخاطب قرار گیرد معرفی شوند. از سه ‏گانه پرویز خرسند گرفته که در سال چهل و یک نگاشته شد و هنوز چاپ مجدد می‏شود تا آثار سید مهدی شجاعی که می‏توان نوع قلم او را در این زمینه اتفاقی نو قلمداد کرد. از مرحوم سید حسن حسینی تا شهید والامقام سید اهل قلم؛ مرتضی آوینی. نثرهایی گاه ساده و روایتگر (مرثیه ‏هایی که ناسروده ماند، برزیگران دشت خون، آنجا که حق پیروز است) تا نوشته‏ هایی بس شیدا و عاشقانه (آفتاب در حجاب) که خود گویی نوحه‏ای بس عجیب و سوزناک است در عین لطافت و ظرافت کلام.

 

مرثیه ای که ناسروده ماندبرزیگران دشت خونآنجا که حق پیروز استخون ‏نوشتفتح خونطلسم سنگروایت عطش و آتشسیب و عطشکتاب آهآفتاب در حجاب