زیر بنای سلوک

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰:۱۶ ق.ظ

وقتی در پیاده‌روی زندگی قدم برمی‌داریم و راه رسیدن به منزل مقصود را طی می‏کنیم، اگر گام برداشتن ما طبق اسلوب صحیح نباشد و مطابق قاعده اتفاق نیفتد، یا با سرعت کندی مسیر را طی می‌کنیم یا دچار انحراف خواهیم شد. آنچه در این میان، روح انسان را سالم و راه سلوکش را هموار و دید او را عمیق‏تر کرده و در نهایت ملازم خود را به سرمنزل مقصود می‏رساند، اخلاق است. آموزه‌های اخلاقی در منابع غنی دین اسلام به‌اندازه‌ای است که انسان به خوبی می‏تواند میزان اهمیت این مؤلفه تأثیرگذار را در زندگی خود درک کند و از سویی دیگر سفارش أکید قرآن و روایات در باب تخلق به اخلاق الهی را به خوبی بفهمد. این بسته پیشنهادی، حاوی نقشه راهی برای مطالعه در باب سبک زندگی الهی و آداب سلوک اخلاقی است. کتبی که در این بسته گنجانده شده‏اند، از میان تعداد بسیاری از کتاب‌ها با موضوع اخلاق اسلامی برگزیده شده‌اند. التزام به مطالعه این آثار برگزیده از یک سو و به کاربستن آن مضامین از سوی دیگر، بی‏شک راهگشای اهل سلوک در طی طریق به سمت خدا است.

 

سلوک عاشوراییسجاده‌های سلوکنظام اخلاقی اسلاممراحل اخلاق در قرآناخلاق در قرآن (دوره سه جلدی)سلوک فیضفطرت در قرآنخودشناسی برای خودسازیاخلاق الهیادب الهی ـ کتاب یکم: تأدیب نفسرسائل بندگی ـ رساله دوم: حب به دنیارسائل بندگی ـ رساله اول: دفتر دلدرآمدی بر سیر و سلوککیش پارسایان