مهارت‌ها و نکات مدیریت کارآفرینی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۵۵:۵۴ ق.ظ

 

امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقش‌های متعددی بپذیرند و برای ایفای آن‌ها به مهارت‌های خاصی نیاز دارند. لزوم اطلاع کافی از اولویت این مهارت‌ها در پست‌های مدیریتی از چالش‌های اصلی پیش روی مدیران ارشد است. برای اينكه مديران در انجام وظايف مديريتی و ايفای نقش‌هایشان موفق باشند، بايد دارای برخی مهارت‌ها باشند. مهارت‌های مورد نیاز مدیران را می‌توان به سه دسته فنی و انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرد. مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت‌های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شوند. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام‌دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است. مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم). به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته است و تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهارت، به توانایی‌های قابل پرورش شخص اطلاق می‌شود که در عملکرد و بقای وظایف منعکس می‌شود؛ بنابراین منظور از مهارت، توانایی به‌کاربردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است. همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت‌هاست. گرچه در انجام‌دادن بعضی از وظایف، مهارت‌های سه‌گانه لازم و ملزوم یکدیگر به نظر می‌رسند، ارزش نسبی آن‌ها در سطوح و رده‌های مختلف مدیریت فرق می‌کند. مدیران رده‌های سرپرستی، به مهارت‌های فنی قابل ملاحظه‌ای نیاز دارند؛ زیرا وظایف آن‌ها غالباً ایجاب می‌کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند. در مقابل، مدیران رده ‌بالای سازمان‌ها چندان نیازی به مهارت‌های فنی ندارند؛ بلکه وظایف تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سازماندهی ایجاب می‌کند که به مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای مجهز باشند. مهارت‌های انسانی تقریباً لازمه انجام‌دادن همه وظایف در همه سطوح مدیریت است؛ زیرا مدیران صرف‌نظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با انسان سروکار دارند و برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آن‌ها باید از مهارت‌های انسانی برخوردار باشند. ازاین‌رو امروزه، در مدیریت سازمان‌ها، تأکید بر مهارت‌های انسانی اولویت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این بسته سعی شده تا کتاب‌های مفیدی به خوانندگان ارائه شود تا هرچه بیشتر با مهارت‌های مدیریت آشنا شوند.

 

آموزش اصول و مبانی کارآفرینیاستیو جابز؛ مردی که با نوآوری‌هایش دنیا را تغییر دادکارآفرینیمبانی کارآفرینیمدیریت نوآوریایجاد انگیزه‌ی نوآوری برای همه افراد در شرکتکارآفرینی به شیوه هومن زنگنه(مؤسس پردیس دایموند)مدیریت کارآفرینی کاربردی، خلاقیت و نوآوریکارآفرینی به شیوه دانیال دادجو(مؤسس شرق سیستم)بهترین خاطرات استیو جابزعرضه، تقاضا و تعادل بازار؛ ویژه‌ی کارآفرینانمبانی و اصول کاربردی کارآفرینی