آموزش عقاید

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۰۵:۱۸:۱۲ ب.ظ

این کتاب شامل مجموعه‌اى از دروس اعتقادی حضرت آیت‌الله مصباح یزدی است که به قلم ایشان نگاشته شده است و مباحث به‌گونه‌ای تنظیم شده که مطالب آن بر هم ترتیب منطقى دارند. هم‌چنین در این کتاب عبارات، ساده و روشن‌اند و در متن از کاربرد اصطلاحات پیچیده و عبارات دشوار پرهیز شده است. اثبات مطالب با استفاده از دلیل‌هاى متقن، به‌دوراز توضیحات زائد و ملال‌آور صورت گرفته است.

نگارنده در مقدمه بخش خداشناسى، به تعریف دین، تفکیک اصول دین از فروع آن، لزوم تحقیق درباره اصول دین، جهان‌بینى به‌مثابه مقدمه‌اى براى ایدئولوژى و راه‌حل مسائل بنیادین جهان‌بینى مى‌پردازد. آنگاه بحث اصلى آغاز مى‌شود و موضوعات خداشناسى، راه ساده شناخت خدا، اثبات وجود خدا، صفات ذاتیه و فعلیه خداوند و سپس علل انحراف شبهات ناظر به آن بررسى مى‌شود. استاد در ادامه به نقد جهان‌بینى مادى و اثبات توحید و یگانگى خداوند، بحث جبر و اختیار، قضا و قدر و عدل الهى مى‌پردازد.

در بخش راهنماشناسى، مباحثى مثل نیاز بشر به وحى و نبوت، حل چند شبهه دراین‌باره، عصمتِ انبیا، دلایل عصمت انبیا، شبهات عصمت، بحث معجزه و حل شبهات ناظر به آن، ویژگى‌هاى پیامبران، کثرت و تعداد پیامبران و رابطه مردم با آنان، پیامبر اسلام (ص) و اثبات رسالت آن حضرت، اعجاز قرآن، مصونیت قرآن از تحریف، جهانى و جاودانه بودن اسلام، خاتمیت، امامت، نیاز به وجود امام، نصب امام، عصمت و علم امام و امامت حضرت مهدى (عج) و حکومت جهانى آن حضرت و راز غیبت مطرح شده است.

در بخش معاد نیز مسئله روح و تجرد آن، اثبات معاد، معاد در قرآن، مشخصات عالم آخرت، مقایسه دنیا با آخرت، رابطه دنیا با آخرت، قراردادى یا حقیقى بودن رابطه دنیا و آخرت، نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت، رابطه متقابل ایمان و عمل و وقایع پس از حسابرسی موردبحث قرار می‌گیرد.